Một cách để thu hút sự chú ý của khách hàng là thông qua thiết kế biển hiệu. Với mục đích tiếp thị, thiết kế biển hiệu là một hình ảnh thị giác được tạo ra để hiển thị thông tin cho một đối tượng cụ thể. Nó cũng có thể chỉ ra các dịch vụ của một cơ sở cụ thể, hiển thị vị trí…

Thư viện File thiết kế

blog.banghieudanang.net là thư viện chia sẻ tài liệu thiết kế đồ họa, các bản vẽ thiết kế, file thiết kế, chuyên ngành thiết kế đồ họa quảng cáo

PSD
PSD
AI
AI
CDR
CDR